Chirurgiczne leczenie otyłości w Medicus Clinic

Chirurgia bariatryczna nie jest jedynie leczeniem nadmiernej masy ciała. Znacznie istotniejsze są efekty metaboliczne zabiegu, prowadzące do ustępowania powikłań otyłości takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy zmniejszenie częstości występowania niektórych nowotworów złośliwych. Udowodniono, że leczenie operacyjne chorych otyłych wydłuża ich życie, jednocześnie znacząco poprawiając jego jakość. 

Oblicz swoje BMI

Wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index – BMI) to stosunek wagi do wzrostu, który pozwala określić, czy waga jest prawidłowa. BMI jest jednym z głównych kryteriów kwalifikujących do chirurgicznego leczenia otyłości. Podwyższona wartość wskaźnika oznacza znacznie większe ryzyko wystąpienia chorób, związanych z otyłością, takich jak cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, miażdżycy i wielu innych.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy jest możliwy powrót do stanu przedoperacyjnego?
Powrót do stanu sprzed operacji należy rozumieć dwojako, jako możliwość odwrócenia operacji, czyli powrotu do warunków anatomicznych w jamie brzusznej lub jako powrót do sytuacji sprzed operacji w postaci przyrostu masy ciała i powrotu do wagi jaką chory miał przed zabiegiem.
Czy przy leczeniu otyłości jest potrzebna opieka psychologiczna?
Na to pytanie odpowiedź jest tylko jedna – tak. Współpraca z psychologiem może odegrać znaczącą rolę w leczeniu otyłości, co może mieć duży wpływ na proces zdrowienia. Wsparcie psychologa oraz dietetyka pozwala zredukować wagę w odpowiednim zakresie oraz utrzymać osiągnięty efekt.
Jacy specjaliści zajmują się leczeniem bariatrycznym, a jacy opiekują się pacjentem w okresie pooperacyjnym i rekonwalescencji?
Kwalifikacja i przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego powinny się odbywać w zespole wielodyscyplinarnym, którym kieruje lekarz mający doświadczenie w zakresie leczenia i opieki nad chorymi z otyłością olbrzymią. Optymalnie jest to specjalista chirurgii ogólnej, a w przypadku chirurgicznego leczenia otyłości – chirurg bariatra. W skład zespołu powinni wchodzić specjaliści z różnych dziedzin po to, aby możliwie najlepiej przygotować chorego do operacji. W Medicus Clinic zespół leczenia otyłości tworzą: chirurdzy bariatryczni, dietetyk kliniczny i psycholog.
Czy efekt jo-jo jest możliwy?
Ponieważ otyłość jest chorobą przewlekłą, u pewnej części pacjentów po kilku czy kilkunastu latach od operacji pierwotnej zdarza się, iż masa ciała zaczyna ponownie rosnąć. Należy wtedy zintensyfikować leczenie dietetyczne, wdrożyć wsparcie psychologiczne, a jeśli to nie pomaga, do pracy ponownie wkracza chirurg, gdyż możliwe są reoperacje bariatryczne.
Czy płeć ma znaczenie przy operacjach bariatrycznych?
Różnice między płcią z założenia nie mają znaczenia dla kwalifikującego do operacji bariatrycznych.

Poznaj naszych specjalistów